Emrahsivri.com.tr

Emrah Sivri,emrah,zeka oyunları

» » » SUDOKU NEDİR KURALLARI NELERDİR?

SUDOKU NEDİR KURALLARI NELERDİR?

      

     Sudoku, her yaştan insanın temel mantıksal akıl yürütmelerle kolayca öğrenebileceği bir bulmaca                oyunudur. Japonya'dan çıktığı bilinen oyun, Japonca "Suuji wa dokushin ni kagiru" kelimelerinin              birleşiminden "SUDOKU" tabirini almıştır.

      Oyunu tarif etmek için ise "rakam yerleştirme" demek yerinde olacaktır.
  Sudoku bulmacaları, büyüklüğüne ve çesidine göre isimlendirilmiştir. En meşhur olan resimde gördüğümüz      9x9 boyutlarındaki Klasik Sudoku çeşididir. Klasik sudoku, 9x9 boyutlarında, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81        kareden oluşmaktadır. 1'den 9 kadar olan rakamlar bu 81 kareye belirlenmiş kurallara göre yerleştirilerek      oynanır.
     Bir sudoku bulmacasında resimdeki gibi bazı rakamlar sudoku içine yerleştirilmiş olarak verilir. Geriye kalan rakamlar ise altta belirtilen kurallar çerçevesinde yerleştirilmesi istenir.


Tüm sudoku çeşitleri için geçerli olan üç temel kural vardır.
   * Her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.
   * Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.
   * Her bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.

  Sudoku Çeşitleri
   50 ye yakın sudoku çeşidi bulunmaktadır. Sürekli yeni türleri üretilmektedir.Bunlardan bazıları; Klasik Sudoku, Bölgesel Sudoku, Ardışık Sudoku, Ardışıksız Sudoku, Multi Sudoku, Köşegen Sudoku, Toplamlı Sudoku, Zincir Sudoku vb. 21 adet sudoku çeşidini ve bu çeşitlere ait kuralları öğrenmek için bakınız.


  Boyutuna Göre Sudokular

  Sudoku oyunu 4x4, 6x6, 9x9 gibi bir çok boyutta oynanabilirler.
  4x4 sudoku, 4'er karelik 4 bölgedeki 16 kareden oluşmakta, 1'den 4'e kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.
  6x6 sudoku, 6'şar karelik 6 bölgedeki 36 kareden oluşmakta, 1'den 6'ya kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.
  9x9 sudoku, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81 kareden oluşmakta, 1'den 9'a kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.

- Sudoku 9x9’ luk bir ızgarada oynanır bu ızgara “bölge” isimli 3x3 alt ızgaralara bölünmüştür

Bölge

- Sudoku, sayılarla doldurulmuş bazı ızgara hücreleri ile başlar:

- Sudoku’nun konusu, aşağıdaki uyarılara göre boş hücreleri 1 ve 9 arasındaki rakamlarla doldurmaktır (her hücre için yalnızca 1 rakam):

1. Rakam, her satır üzerinde yalnızca bir kez olabilir:

İzin verilen 
İzin verilmeyen 


2. Rakam, her kolon üzerinde yalnızca bir kez olabilir:

İzin verilen 

İzin verilmeyen 

    

3. Rakam, her bölge üzerinde yalnızca bir kez olabilir:

İzin verilen 

İzin verilmeyen 

    

- Bu kurallar, her sayının her bir satır, kolon ve bölgede yalnızca bir kez kullanılabileceği şeklinde özetlenebilir.Yorum Ekle
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız

<